یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان
11آذر 1397

خبری

به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان

حمید رضا علی محمدی مدیرکل شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان به منظور پاسخگویی مستقیم به سوالات و مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان در روز سه شنبه مورخ 97/9/13 در مرکز سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )حضور خواهند یافت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید