یکشنبه 3 شهریور 1398
جلسه هم اندیشی شورای پایگاه مقاومت بسیج شرکت غله مازندران
1آذر 1396

گزارش تصویری

جلسه هم اندیشی شورای پایگاه مقاومت بسیج شرکت غله مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید