شنبه 16 آذر 1398
برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران غله منطقه2
10تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 2

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان و مدیران غله منطقه2

 دوره های جدید آموزشی کارکنان و مدیران غله منطقه 2 بصورت کاربردی و هدفمند اجرا خواهد شد .

مدیر امور اداری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 با بیان این مطلب اظهار داشت  : با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش کارکنان و مدیران که موجب افزایش اثر بخشی و کارایی و روز آمد سازی و ارتقاء سطح دانش ، مهارت و نگرش کارکنان و مدیران می شود بر اساس نیاز سنجی احصاء و اجرا خواهد شد .

محمود زارع نژاد همچنین به ورزش کارکنان اشاره کرد وگفت : با برگزاری جلسات کمیته رفاه در راستای ارتقاء فرهنگ پرداختن به ورزش و تربیت و تقویت جسمی ، روحی و روانی کارکنان از طریق فعالیتهای جسمانی تاکید و برنامه ریزی گردید.

زارع نژاد افزود : ورزش هدفمند و مستمر کارکنان و مدیران موجب ارتقاء سطح کیفیت زندگی ، سلامت و تندرستی و افزایش نشاط و شادابی و افزایش کارایی آنان را فراهم می سازد .  

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید