سه شنبه 24 تیر 1399
واریز بخشی از مطالبات کشاورزان گندم و کلزاکار مازندرانی
7تیر 1399

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران:

واریز بخشی از مطالبات کشاورزان گندم و کلزاکار مازندرانی

با پیگیریهای بعمل آمده تاکنون 12 درصد از مطالبات گندم کاران و بیش از 50 درصد از مطالبات کلزا کاران مازندرانی پرداخت شد.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: از آغاز فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مازندران تاکنون 44 هزار و 821 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و 11 هزار و 151 تن کلزا توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خریداری شد.
بهرام نجفی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان مازندرانی گفت: ارزش گندم خریداری شده در سطح استان 1144 میلیارد و 641 میلیون ریال و کلزا نیز 496 میلیارد و 482 میلیون ریال می باشد که فایل های خرید برای پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شد.
وی افزود: تاکنون 141 میلیارد و 412 میلیون ریال بابت مطالبات گندمکاران و 264 میلیارد و 945 میلیون ریال بابت مطالبات کلزاکاران به حساب کشاورزان مازندرانی پرداخت شد.
مهندس نجفی اظهار داشت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم در سال زراعی جاری بر اساس 4 درصد افت مفید و 1 درصد غیر مفید 25 هزار ریال و هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با 2 درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت 46 هزار و 602 ریال می باشد .

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید