شنبه 15 بهمن 1401
تشکیل کمیته نظام پیشنهادات اداره کل غله مازندران
19آذر 1401

به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران:

تشکیل کمیته نظام پیشنهادات اداره کل غله مازندران

با صدور ابلاغی از سوی مهندس وفائی نژاد کمیته نظام پیشنهادات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تشکیل شد.
عباسعلی وفائی نژاد با صدور احکامی بهرام نجفی، محمود کاظمی نژاد، بابک ملک محمدی، هادی سلطانی، محمدعلی رمضانی، محمود زارع نژاد، فریدون امیریان، حمیدرضا جعفرزاده و قاسم اسماعیل پور را به عنوان اعضای کمیته نظام پیشنهادات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران معرفی کرد.
وی در بخشی از این ابلاغ اظهار داشت: به منظور گسترش دامنه مشارکت کارکنان در نظام اداري و ایجاد محیط کاري خلاق و پویا و با عنایت به تجارب و سوابق گذشته جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان عضو کمیته نظام پیشـنهادات منصوب می شوید. انتظار می رود در روند تصـمیم گیري و حل مسائل و مشکلات با استفاده حداکثري از ابتکارات، خلاقیت و توان علمی و فنی و تخصصـی کارکنان، ضـمن شـرکت در جلسات نسبت به بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط همکاران و تعیین و انتخاب ییشنهادات سازنده و اثربخش، اقدامات و روش هاي فعلی را بهبود بخشیده و نسبت به ارتقاء عملکرد این اداره کل اهتمام ورزید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظائف محوله موفق و مؤید باشید.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید