چهارشنبه 28 آذر 1397
آرشیو گالری تصاویر
مازندران
تور رسانه ای و نشست خبری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در هفته دولت

تور رسانه ای و نشست خبری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در هفته دولت

کارخانه آرد ساحل قو سلمان شهر

تور رسانه ای و نشست خبری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در هفته دولت
نشست صمیمی مدیرعامل شرکت غله و مدیران کارخانجات آرد و اتحادیه های خبازان با استاندار مازندران

نشست صمیمی مدیرعامل شرکت غله و مدیران کارخانجات آرد و اتحادیه های خبازان با استاندار مازندران

نشست صمیمی مدیرعامل شرکت غله و مدیران کارخانجات آرد و اتحادیه های خبازان با استاندار مازندران
جلسه شورای آرد و نان استانداری مازندران

جلسه شورای آرد و نان استانداری مازندران

جلسه شورای آرد و نان استانداری مازندران