دوشنبه 29 بهمن 1397
آدرس و تلفن مراکز خرید توافقی برنج

آدرس و تلفن مراکز خرید توافقی برنج

15مرداد 1397

1- انبار شهید میرزاپور نکا :           جاده نیروگاه سیلوی شهید میرزاپور نکا    تلفن: 01134725195


2- انبار شهید چمران فریدونکنار :   بعد از تامین اجتماعی روبروی دادگستری انبار شرکت غله شهرستان فریدونکنار    تلفن: 01135670504


3- انبار تعاونی روستایی بابل :        جاده گنج افروز اول شهرک امام شرکت تعاونی روستایی بابل    تلفن: 01132237322


4- انبار تعاونی روستایی آمل :         جاده بابل به آمل نرسیده به روستای رشکلا انبار تعاونی روستایی آمل    تلفن: 01143253727


5- انبار تعاونی روستایی ساری :      جاده دریا روستای آکند    تلفن: