چهارشنبه 2 مرداد 1398
آدرس و شماره تماس مراکز خرید تضمینی کلزا

آدرس و شماره تماس مراکز خرید تضمینی کلزا

3اردیبهشت 1398

مراکز خرید تضمینی کلزا در استان مازندران:

 


شهرستان گلوگاه
کارخانه آرد پاکسابان : بلوار امام رضا جنب اکبر جوجه مرکزی تلفن: 01134661130 الی 35

 

شهرستان بهشهر
شرکت صنعتی بهپاک: بهشهر شهرک صنعتی بهپاک تلفن: 01134524942
انبار قره تپه: روستای قره تپه تلفن: 01134636347
کارخانه آرد مهر رستمکلا: کیلومتر 10 جاده نکا به بهشهر تلفن: 01134633518 الی 20

 

شهرستان نکا
انبار شهید میرزاپور نکا: جاده نیروگاه، سیلوی شهید میرزاپور نکا تلفن: 01134725195
کارخانه آرد نودهک: روستای نودهک تلفن: 01134742563 و 01134735563

 

شهرستان میاندرود
کارخانه آرد سورک: کیلومتر 20 جاده ساری به نکا جنب پلیس راه تلفن: 01133883139 و 01133883128
کارخانه آرد معماریان:کیلیومتر 10 جاده ساری به نکا تلفن: 01133435126 الی 8

 

شهرستان ساری
شرکت تعاونی تجن: جاده ساری به کیاسر ، ایستگاه تاکام تلفن: 09112591550
کارخانه آرد دستاس: ساری، کیلومتر 5 جاده ساری به قائمشهر تلفن: 01133136532
شرکت تعاونی ولیعصر-دودانگه: روستای محمد آباد دودانگه انبار شرکت تعاونی تلفن: 01133623466
کارخانه آرد لالا کیاسر: کیاسر نرسیده به روستای خلرد تلفن: 01133424299 الی 300

 

شهرستان قائمشهر
تعاونی روستایی قائمشهر: جنب دانشگاه آزاد، انبار تعاونی روستایی تلفن: 01142244747

 

شهرستان جویبار
انبار دانه های روغنی جویبار(انارمرز): کوهی خیل، انارمرز، انبار دانه های روغنی تلفن: 01142565220
کارخانه آرد نمونه جویبار: جویبار تلفن: 01142525540 الی 44

 

شهرستان سیمرغ
انبار دانه های روغنی سیمرغ (کیاکلا): جاده بهنمیر، انبار دانه های روغنی تلفن: 01142352335

 

شهرستان بابلسر
انبار دانه های روغنی بهنمیر: شهرک اداری، انبار دانه های روغنی تلفن: 09113125140

 

آمل و نور
انبار دانه های روغنی آمل: جاده چمستان جنب پاسگاه، انبار دانه های روغنی تلفن: 01143133001