پنج شنبه 26 تیر 1399
آدرس و شماره تماس مراکز خرید تضمینی سویا در استان مازندران

آدرس و شماره تماس مراکز خرید تضمینی سویا در استان مازندران

3اردیبهشت 1398

 

 

شهرستان گلوگاه، بلوار امام رضا، جنب اکبرجوجه مرکزی ، کارخانه آرد پاکسابان تلفن: 34661130


شهرستان بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد ، کارخانه روغنکشی بهپاک تلفن: 34526310


شهرستان نکا، ابتدای جاده زاغمرز، سیلوی شهید میرزاپور تلفن: 95 و 34724194

شهرستان نکا، تعاونی روستایی خرم چماز


شهرستان میاندرود، کیلومتر 20 جاده ساری به نکا ، جنب پلیس راه، کارخانه آرد سورک تلفن: 33883139


شهرستان ساری، ساری، کیلومتر 5 جاده ساری به قائمشهر، کارخانه آرد دستاس تلفن: 33136530


شهرستان جویبار، کارخانه آرد نمونه جویبار تلفن: 42525542


شهرستان بابلسر، بهنمیر، شهرک اداری، انبار دانه های روغنی بهنمیر