چهارشنبه 28 مهر 1400
پلمپ 7 واحدخبازي متخلف در شهرستان ساري
17شهریور 1400

رئیس آرد و نان اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان مازندران:

پلمپ 7 واحدخبازي متخلف در شهرستان ساري


رئیس آرد و نان اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان مازندران گفت: در ادامه طرح تشديد نظارت بر واحدهاي خبازي استان 10 تيم بازرسي استاني متشکل از اداره کل غله، صمت و دانشگاه علوم پزشکي از 97 واحد خبازي در شهرستان ساري با رويکرد رعايت پروتکل هاي بهداشتي مقابله با ويروس کرونا، رعايت ساعت کار، تعطيلات خودسرانه، وضعيت وزن چانه و... بازديد بعمل آوردند.
علي رمضاني مقدم با بيان اين مطلب اظهار داشت: در اجراي اين طرح در شهرستان ساري به علت عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و نظافت محيط 7 واحد پلمپ و 31 واحد اخطار و جريمه دريافت کردند، 12 واحد خبازي نيز به دليل تعطيلي خودسرانه، 9 واحد به دليل کسري وزن چانه و 43 واحد به دليل عدم حضور متصدي به تعزيرات معرفي و جريمه شدند.
رمضاني مقدم در پايان افزود: طرح تشديد نظارت و بازرسي بر واحدهاي خبازي به منظور چگونگي اجراي شيوه نامه هاي بهداشتي پيشگيري و کنترل بيماري کرونا در کنار ساير اقدامات و بازرسي هاي ذاتي دستگاه هاي مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکي و اداره صمت در شهرستان ها در حال اجرا است.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید