چهارشنبه 28 مهر 1400
انجام کلیه معاملات غله مازندران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
23شهریور 1400

ذیحساب و مدیر مالی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران :

انجام کلیه معاملات غله مازندران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ذیحساب و مدیر مالی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: در راستای ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی کلیه معاملات اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از طریق سامانه ستاد ایران انجام می‌پذیرد.
سید هادی سلطانی با بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز و موسسات آموزش عالی اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران تمامی مراحل انجام معاملات خود را از طریق این سامانه به انجام می رساند.
وی در پایان با اشاره به مزایای استفاده از این سامانه از جمله شفافیت در معاملات، آزادی اطلاعات، تساوی فرصت ها و توزیع عادلانه امکانات از کلیه فعالان کسب و کار خواست برای مشارکت در معاملات و دسترسی به تمامی فراخوان های خرید، مناقصات و مزایدات این اداره کل به آدرس اینترنتی سامانه تدارکات الکرونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید