برخورد با 17 واحد خبازی متخلف در شهرستان فریدونکنار

مسئول نمایندگی غله و خدمات بازرگانی شهرستان فریدونکنار گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر واحدهای خبازی شهرستان فریدونکنار 2 واحد به خاطر تخلفات صورت گرفته پلمپ و 14 واحد به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت محیط و یک مورد تعطیلی خودسرانه جریمه شدند.
سید حامد میرنیا با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت 6 تیم بازرسی استانی متشکل از اداره کل غله، صمت، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری و اتحادیه خبازان از 51 واحد خبازی در شهرستان فریدونکنار با رویکرد رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا بازدید بعمل آوردند.
شایان ذکر است طرح تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای خبازی به منظور چگونگی اجرای شیوه نامه های بهداشتی پیگیری و کنترل بیماری کرونا در کنار سایر اقدامات و بازرسی های ذاتی دستگاه های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و اداره صمت در شهرستان ها در حال اجرا است.

چاپ محتويات