انتصاب مسئولین نمایندگی اداره کل غله مازندران در غرب استان

طی احکامی جداگانه توسط مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران مسئولین نمایندگی این اداره کل در شهرستان های عباس آباد تنکابن و رامسر مشخص شدند.
براساس این احکام، آقایان محمد غلامی، سید نورالدین محمدی و حسین قاسم زاده به ترتیب به عنوان مسئولین نمایندگی غله و خدمات بازرگانی مازندران در شهرستان های عباس آباد، تنکابن و رامسر منصوب شدند.
عباسعلی وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در بخشی از این ابلاغ ها اظهار داشت: با عنایت به سوابق، تجربه و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول نمایندگی غله و خدمات بازرگانی این اداره کل در شهرستان مذکور منصوب می شوید تا حسب شرح وظایف مربوطه و دستورالعمل های ارسالی انجام وظیفه نمائید. امید است با استعانت از ایزد یکتا و با جدیت، تلاش و پشتکار و با بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات موجود و با هماهنگی و همکاری مدیران ستادی در انجام امورات محوله با رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید. توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
خاطرنشان می شود مراسم تودیع و معارفه مسئولین نمایندگی غله شهرستانهای مذکور با حضور مهندس نجفی معاون اداری مالی و زارع نژاد مدیر امور اداری با حضور فرمانداران و معاونین فرمانداریها و روسای اتحادیه خبازان صورت پذیرفت.

چاپ محتويات