تقدیر معاون وزیر جهاد کشاورزی از مدیر کل غله مازندران

معاون وزیر جهاد کشاورزی از مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران به دلیل اجرای طرح تشدید نظارت بر واحدهای خبازی تقدیر کرد.
یزدان سیف معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در بخشی از این تقدیر اظهار داشت: با عنایت به اقدامات ارزشمند آن اداره کل در اجرای بازرسی و بازدیدهای ادواری از واحدهای خبازی به منظور ارزیابی آنها از حیث رعایت پروتکلهای بهداشتی، ساعت کاری، فضا و امکانات نگهداری آرد، برآورد موجودی آرد و ... بدین وسیله از جنابعالی و سایر همکاران آن اداره کل در راستای اقدامات انجام شده تقدیر و تشکر می گردد. از خداوند متعال برای آن مجموعه صحت و سلامتی و توفیق روزافزون آرزومندم.
شایان ذکر است با توجه به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در اجرای طرح تشدید نظارت بر واحدهای خبازی استان تیم های بازرسی استانی متشکل از اداره کل غله، صمت و دانشگاه علوم پزشکی از 2456 واحد خبازی بازدید بعمل آوردند.

چاپ محتويات